کلیدواژه‌ها = مالکیت نهادی
بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق‎الزحمۀ حسابرسی

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 57-72

10.22059/acctgrev.2014.50783

ولی خدادادی؛ رامین قربانی؛ نیکو خوانساری


رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران

دوره 17، شماره 3، آذر 1389

علی رحمانی؛ سید علی حسینی؛ نرگس رضا پور


بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 2، آذر 1388

مهدی مرادزاده فرد؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ رضا غلامی؛ حجت‌اله فرزانی