کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
تعداد مقالات: 8
3. شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در دانشگاه تهران

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387

محمد صادق ضیائی؛ مجتبی امیری؛ محسن ابراهیمی


6. مقایسه و ارزیابی روش های سنجش کارایی شعب بانک و ارایه الگوی مناسب

دوره 11، شماره 4، زمستان 1383

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ محمد کاشانی پور