کلیدواژه‌ها = سرمایه فکری
تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی

دوره 19، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 17-30

10.22059/acctgrev.2012.29197

زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد؛ عتی محمودآبادی


ارزیابی مدل ها و روشهای سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکت ها

دوره 10، شماره 4، دی 1382

دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ محمدرضا رستمی