نویسنده = ������������ �������� ��������������
تحلیل SWOT برای حرفه حسابرسی مستقل در ایران

دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 359-397

10.22059/acctgrev.2020.290832.1008290

محمدرضا مهربان پور؛ غلامرضا کرمی؛ محمد جندقی قمی


سرمایه اجتماعی و حق‎الزحمه حسابرسی

دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 269-288

10.22059/acctgrev.2018.237539.1007649

محمدرضا مهربان پور؛ محمد جندقی قمی؛ محمدعلی رجب بیکی