نویسنده = داریوش فروغی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر تفاوت‌های فردی حسابرسان بر تعهد حرفه‎ای آنها: بررسی نقش میانجی سازگاری جو اخلاقی

دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 415-432

سید محمد مشعشعی؛ سید عباس هاشمی؛ داریوش فروغی


3. تأثیر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی بر ضریب واکنش سودهای آتی

دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 479-500

داریوش فروغی؛ پیمان قاسم زاد


4. تحلیل تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده بدون شوک جریان نقدی سهام

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 173-188

داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ مینا محمدیان