تحلیل تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده بدون شوک جریان نقدی سهام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

یکی از مهم‎ترین عوامل در انتخاب بهترین سرمایه‎گذاری، بازده سهام است. سرمایه‎گذاران با در نظر گرفتن رابطه بین بازده سهام و سایر اطلاعات حسابداری، می‎توانند منابع خود را به بهترین شکل تخصیص دهند. کیفیت اقلام تعهدی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازده سهام است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده بدون ­شوک جریان نقدی سهام است. برای این کار، نمونه‎ای مشتمل بر 79 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی1380 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش با استفاده از روشی سادۀ مبتنی بر ضریب واکنش سود، بازده­های تحقق­یافتۀ سهام به بازده با شوک جریان نقدی و بازده بدون­شوک جریان نقدی تجزیه شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سهام با کیفیت بالای (پایین) اقلام تعهدی، بازده بدون ­شوک جریان نقدی کمتر (بیشتر) دارند. به‎طور کلی این پژوهش اهمیت کنترل شوک جریان نقدی در مدل­های قیمت‎گذاری دارایی را که از بازده­های تحقق‎یافتۀ سهام استفاده می‎کنند، مشخص می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of accrual quality on non-cash flow shock stock returns

نویسندگان [English]

  • Daruosh Foroghi 1
  • Hadi Amiri 2
  • Mina Mohammadian 3
1 Assistant Prof., Accounting, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Assistant Prof., Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 MSc. Accounting, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

One of the most important factors in selecting the best investment is stocks return. Considering the relationship between stock return and other accounting information, investors are able to allocate their own resources in the best manner. Accruals quality is one of the factors which affects on stocks return. For so doing, a sample of 79 firms listed in Tehran Stock Exchange has been investigated in 2001-2012 time interval. In the current research, using a simple method based on Earning Response Coefficient (ERC), established stocks returns have been divided into non- cash flow shock and cash flow shock. The results indicate that stocks with good (poor) accrual quality are subject to relatively lower (higher) non-cash flow shocks. Overall, this study underscoperes the importance of controlling for cash flow shocks in asset-pricing tess that use realized returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accrual quality
  • cash flow shock
  • Stock Return