نویسنده = حسین اعتمادی
تعداد مقالات: 5
1. معرفی مدلی نوین در حسابداری برند: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 571-594

زهرا هنرمندی؛ سحر سپاسی؛ عادل آذر؛ حسین اعتمادی


4. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

دوره 13، شماره 1، بهار 1385

حسین اعتمادی؛ شعبان الهی؛ کامران حسن آقائی