معرفی مدلی نوین در حسابداری برند: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هدف: ارائه مدل قابل اتکا برای اندازه‎گیری ارزش برند و تلاش برای راه‎یابی آن به‎عنوان دارایی ترازنامه شرکت‎ها.
روش: تکنیک قدرتمند معادلات ساختاری با استفاده از نرم‎افزار اسمارت پی. ال. اس. و رویه بوت استراپ با استفاده از داده‎های سری زمانی سالانه مربوط به 190 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‎های 1386 تا 1396.
یافته‎ها: مدلی جدید برای حسابداری برند که همه متغیرهای آن مالی است و دارای ابعاد ارزش بازار، ارزش محصول و بهای تمام شده مخارج برند بوده و شرکت‎ها و استفاده‎کنندگان می‎توانند آن را به‎راحتی محاسبه کنند.
نتیجه‎گیری: به‌کارگیری این ایده جدید برای مدل‌سازی و برآورد ارزش ویژه برند شرکت‎ها، می‎تواند در فرایند بهبود مدیریت برند، فراهم شدن بستر لازم در راستای ورود ارزش ویژه برند به اقلام دارایی ترازنامه، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سهامداران و در نهایت، بهبود کارایی بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of a New Model in Brand Accounting: Evidences from the Tehran Security Market

نویسندگان [English]

  • zahra Honarmandi 1
  • Sahar Sepasi 2
  • Adel Azar 3
  • Hossein Etemadi 4
1 PhD., Department of Accounting, Faculty of Management and Economy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Management and Economy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Prof., Department of Management, Faculty of Management and Economy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Management and Economy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Presentation of a reliable model for brand measurement and attempt to find a way to enter it into the balance sheet as an asset.
Methods: The powerful technique of structural equation model (SEM) by smart PLS software and bootstrap method using time series data for 190 active company in the Tehran security market from 2007-2017.
Results: A new model for brand accounting that all of its variables are financial and has market value, production value and cost of brand expenditures dimensions and it is easily computable for companies and users.
Conclusion: Using this new idea for modeling and estimating the company’s brand equity can play effective role in brand entrancing to balance sheet, deduction of information asymmetry between managers and stockholders and at last improvement of capital market efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand accounting
  • Brand valuating
  • brand equity
  • Financial Based Brand Equity (FBBE)
آذر، عادل؛ خدیور، آمنه (1393). کاربرد تحلیل آماری چند متغیره در مدیریت. تهران، نگاه دانش.
آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول (1391). مدل‌سازی مسیری ـ ساختاری در مدیریت، تهران، نگاه دانش.
ابراهیمی سروعلیا، محمد حسن؛ جهانشاهی، جواد (1395). بررسی رابطه سرمایه فکری و متغیرهای اثرگذار بر تصمیم‌های سرمایه‎گذاران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13 (49)، 53- 81.  
اخلاصی، امیر؛ شفیعی، رضا؛ انصاری، فهیمه (1395). ارائه مدل بومی برندسازی برای خرده‎فروشی‎های اینترنتی با استفاده از روش کیفی تئوری داده بنیاد، تحقیقات بازاریابی نوین، 6(2)، 167-188.
اصولیان، محمد؛ عباسپور نوغانی، محمدرضا؛ داوری، مهدی (1395). تأثیر ارزش ویژه برند بر سودآوری شرکت. چشم‌انداز مدیریت مالی، 6 (2)، 9-21.  
اکبری، محسن؛ فرخنده، مهسا؛ قاسمی شمس، معصومه (1396). تأثیر هزینه تبلیغات در عملکرد مالی با میانجی‌گری ارزش ویژه برند در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5 (3)، 151- 162.
اله یاری، اکبر (1387). بررسی شکل ضعیف کارایی بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 1(4)، 75-108.
انواری ‎رستمی، علی اصغر؛ احمدیان، وحید؛ میرزاده، سیداصغر (1394). بررسی تأثیر جریان وجوه نقد عملیاتی و تصمیم‌های ساختار سرمایه بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 8 (30)، 83- 112.
حسنی، علی؛ موسوی بازرگان، سید جلال؛ قدیری‎نیا، محمد (1392). عملکرد برند، مفهوم‎سازی و اندازه‎گیری. فصلنامه گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، 1، 38-1.
حنفی‎زاده، پیام؛ فاضلی‎نیا، مسعود (1391). ارزش‌گذاری برند بانک‎ها مبتنی بر مدل‎های ارزش‎گذاری برند با استفاده از مدل تصمیم‎گیری چندمعیاره تأسیس (مطالعه موردی: بانک ملت، پاسارگاد و پارسیان). مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 11، 81- 102.
حیدری، علی؛ خانلری، امیر؛ مهدوی، شادی (1396). اندازه‎گیری ارزش ویژه برند دانشگاه‎ها و مؤسسه‎های آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشکده‎های مدیریت شهر تهران). فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 7(3)، 141- 158.
خانی، عبداله؛ ابراهیمی، خدیجه (1393). تأثیر ارزش ویژه برند بر درآمد فروش و ارزش بازار شرکت‎ها. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 4(2)، 41-54.
خسروی نژاد، روح‎اله؛ بهرامی، مژگان؛ براتی، مسعود (1397). تحلیل رابطه بازاریابی رابطه‎ای با ارزش ویژه برند بانک: نقش تعدیلگر اخلاق کسب‌و‌کار. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 1، 113-126.
دانیالی ده حوض، محمود؛ منصوری، حسین (1391). بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 12(47)، 71-96.
دهدار، فرهاد؛ آقایی، محمد علی (1388). تحقیقی پیرامون شکل ضعیف کارایی در بازارهای نوظهور: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. راهبردهای بازرگانی ـ دانشور رفتار سابق،  ۷ (۳۸)، 59- 70.
سلیمی فر، مصطفی؛ شیرزور، زهرا (1389). بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس. مجله دانش و توسعه، 18(31)، 1-31.
سمیعی‎نصر، محمود؛ آقاپور، ارژنگ (1394). اثرسنجی تبلیغات بر ارزش ویژه برند و افزایش سودآوری با استفاده از مدل آکر (مطالعه موردی: مشتریان بانک سامان کیش). کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی.
شهبازی کیومرث؛ رضایی، ابراهیم؛ عباسی، ابوالفضل (1392). سیاست‌های پولی و مالی و کارایی بازار سهام، شواهد تجربی در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6(20)، 63-77.
عزیزی، شهریار؛ درویشی، زهرا؛ نمامیان، فرشید (1390). بررسی عوامل تعیین‎کننده ارزش ویژه برند با رویکرد مالی در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه چشمانداز مدیریت بازرگانی، 39، 9-32.
فخری قورمیک، جواد؛ انواری ‎رستمی، علی اصغر؛ منطقی، خسرو؛ باغبان، مهدی (1393). بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. نخستین کنفرانس بینالمللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، مجری: مؤسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا، اسفند ماه 1393.
فیاضی، مرجان؛ مدرس‎نیا، سیدمحمد (1396). تدوین معیارهای اخلاقی ـ رفتاری نیروهای بازاریابی و فروش: مکان مطالعه: شرکت پخش قاسم ایران. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 3، 125- 140.
قندهاری، مهسا؛ خزائی پول، جواد؛ بهارستان، امید؛ بالوئی جام‎خانه، هادی؛ کیالاشکی، جعفر (1391). سنجش کارایی ارزش ویژه برند با استفاده مدل ترکیبی SEM-DEA (مطالعه موردی: برند خودرو در شهر اصفهان). فصلنامه مدیریت بازرگانی، 4(3)، 137- 154.
کفاش‎پور، آذر؛ هرندی، عطاءاله؛ فاطمی، سیده‎ زهرا (1393). نقش ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر تبلیغات بر پاسخ مصرف‎کننده. دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی، 6(12)، 137- 148.
 
References
Ajagbe, M.A., Long, C.S., Solomon, O., (2014). The Impact of Sales Promotion and Product Branding on Company Performance: A Case Study of AIICO Insurance Nigerian PLC. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 129, 164 – 171.
Akbari, M., Farkhondeh, M., Ghasemi Shams, M. (2018). The Relationship between Infrastructures and Human Capital with Economic Growth: A Study on the Moderating Role of the Knowledge - Based Economy Indexes. Political letter of science and technology, 7(4), 5-16. (in Persian)
Allahyari, A. (2009). Investigation of weak efficiency of Tehran security market. Security market, 1(4), 75-108. (in Persian)
Anson, W., Suchy, D.P., Ahya, C. (2005). Fundamentals of intellectual property valuation: A primer for identifying and determining value. Chicago: American Bar Association.
Anvari Rostami, A.A., Ahmadian, V., Mirzadeh, S.A. (2015). Investigation of the effect of operational cash flow and decisions of capital structure on investment decisions in accepted firms in Tehran security market. Quarterly burse and security, 8(30), 83-112.
(in Persian)
Augusto, M., Torres, P. (2018). Effects of brand attitude and eWOM on consumers’ willingness to pay in the banking industry: Mediating role of consumer-brand identification and brand equity. Journal of Retailing and Consumer Services, 42, 1-10.
Azar, A. & Khadivar, A. (2015). Application of multivariate statistical analysis in management. Tehran, Negahedanesh. (in Persian)
Azar, A., Gholamzadeh, R. (2012). Path-Structural Modeling in Management. Tehran, Negahedanesh. (in Persian)
Azizi, Sh., Darvishi, Z., Namamyan, F. (2012). Investigation the indicator factors brand equity financial based in accepted firms in Tehran security market. Trade management view, 39, 9-32. (in Persian)
Bahadir, S.C., Bharadwaj, S.G., Srivastava, R.K. (2015). Marketing mix and brand sales in global markets: Examining the contingent role of country-market characteristics. Journal of International Business Studies, 46(5), 596–619.
Bernard, S.B., Hasung, J., Woochan, K. (2006). Does Corporate Governance Predict Firms' Market Values? Evidence from Korea. The Journal of Law, Economics, and Organization, 22(2), 366–413.
Daniali Dah Hoz, M., Mansuri, hosein (2013). Investigation of Tehran security market efficiency in weak level and rating effective factors, economic researches, 12(47), 71-96. (in Persian)
Daniel, K., Titman, S. (2006), Market reactions to tangible and intangible information. Journal of Finance, 61(4), 1605-1643.
David, J.S., Hwang, Y., Pei, B.K.W., Reneau, J. H. (2002). The performance effects of congruence between product competitive strategies and purchasing management design. Management Science, 48(7), 866-885.
Dehdar, F., Aghayee, M.A. (2010). A Study on the Weak Form of Efficiency in Emerging Capital Markets: Evidences from Tehran Stock Exchange (TSE). Cs , Besiness strategies, 7 (38), 59-70. (in Persian)
Dutordior, M., Verbeeten, F.H.M., Beijer, D.D. (2015). Stock Price Reaction to Brand Value Announcements: Magnitude and Moderators. International Journal of Research in Marketing, 32(1), 34-47.
Ebrahimi Sarvolia, M.S., Jahanshahi, J. (2017). Survey relationship intellectual capital and variables effective to investor’s decisions companies accepted in Tehran security market. Quarterly imperical financial accounting studies, 13(49), 53-81. (in Persian)
Ekhlasi, A., Shafiee, R., Ansari, F. (2017). Presentation of native model for making brand for enternet retailers by quality method of grounded theory, new marketing researches, 6(2), 167-188. (in Persian)
Fayazi, M., Modaresnia, S.M. (2018). Setting moral-behavioral measures for marketing and sales personals. New marketing researches, 3, 125-140. (in Persian)
Fischer, M., Himme, A. (2017). The financial Brand Value Chain: How Brand Investments Contribute to Financial Health of Firms. International Journal of Research in Marketing, 34(1), 137-153.
Ghandhari, M., Khazaee pul, J., Baharestan, O., Baluee Jamkhaneh, H., Kialashki, J. (2012). Measurement of brand equity efficiency using combinated model SEM-DEA. Trading management, 4(3), 137-154. (in Persian)
Hanafizadeh, P., Fazelinia, M. (2013). Valuating of bank’s brands based brand valuating models using topsis. Journals of financial engineering and management of securities, 11, 81-102. (in Persian)
Hasani, A., Mousavi Bazargan, S.J., Ghadirinia, M. (2014). Brand performance, making concept and measurement. Quarterly truism science and culture university, 1, 1-38.
(in Persian)
Herciu, M. (2018), Market Capitalization, Enterprise Value and Brand Value of the World’s Most Reputable Companies. 27th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Rome, 1-2 March 2018.
Heydari, A., Khanlari, A., Mahdavi, Sh. (2017). Measuring universities brand equities. Quarterly scientific-researching new marketing studies, 7(3), 141-158. (in Persian)
Hirunyawipada, T., Xiong, G. (2018). Corporate environmental commitment and financial performance: Moderating effects of marketing and operations capabilities. Journal of Business Research, 86, 22-31.
Horngren, C. T. (2002). Management and Cost Accounting. Financial Times-Prentice Hall.
Jamil, Kh., Iqbal, A., Muhammad, A.A. (2017). Exploring Brand Awareness, Customer Loyalty and Perceived Quality: how they ensure Profitability and generate Purchase Intention: A study on cosmetic industry of Pakistan. Journal of Social and Development Science, 8(3), 40-45.
Jørgensen, O.H. (2015). Developing a city brand balance sheet – Using the case of Horsens, Denmark, Place Branding and Public Diplomacy, 11(2), 148–160.
Kafashpur, A., Harandi, A., Fatemi, S.Z. (2014). The role of brand equity customer based in advertisement effect to consumer reply. Trading management researches, 6(12), 137-148. (in Persian)
 Keller, K.L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57(1), 1–22.
Khani, A., Ebrahimi, Kh. (2015). The effect of brand equity on sales revenue and companies market value. Quarterly new marketing studies, 4(2), 41-54. (in Persian)
Khosravi nejad, R., Bahrami, M., Barati, M. (2018). Analyzing the Correlation between Relationship Marketing and Brand Equity of Bank: the Moderating Role of Business. Ethics in science and Technology, 1, 113-126. (in Persian)
Lee, H. (2012), Brand Valuation Model: A Shareholder Value Approach. Kent state university, Working Paper. UMI Number: 3528927
Lehman, D.R., Keller, K.L., & Farley, J.U. (2008) .the structure of survey-based brand metrics. Journal of international marketing, 16(4), 29-56.
Mizik, N. (2014). Assessing the Total Financial Performance Impact of Brand Equity with Limited Time-Series Data. Journal of Marketing Research, 51(6), 691-706.
Nam, J., & Ekinci, Y., & Whyatt, G. (2011). Brand equity, brand loyalty and consumer satisfaction, Annals of Tourism Research, 38(3), 1009–1030.
Osulian, M., Abaspur Noghani, M.R., Davari, M. (2017). The effect of brand equity on prpfitality of company. Financial management view, 6(2), 9-21. (in Persian)
Potepa, J., Welch, K.T. (2018). Calibrating Innovation Proxies with an Accurate Tobin’s Q and Appraised Innovation Value, The George Washington University, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2990481 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2990481.
Ratcliffe, J. (2018), Profit and loss vs balance sheet thinking: what is the best way to protect your assets? Library Journal of Aesthetic Nursing, 7(2), 114-123.
Rubio, G., Manuel, M.C., Hernandez, F.P. (2016). Valuing brands under royalty relief methodology according to international accounting and valuation standards. European Journal of Management and Business Economics, 25, 76-87.
Salamifar, M., Shirzur, Z. (2011). Investigation of informative efficiency of stock market using variance ratio test method. Journal of knowledge and development, 18(31), 1-31.
(in Persian)
Sameinasr, M., Aghapur, A. (2016). Measuring the advertisement effect on brand equity and profitability enhancement using keller model. National confrance of third millenary and humanities sciences. (in Persian)
Scott, W. R. (2003). Financial accounting theory. Prentice Hall, Torento, ISBN-13: 978-0132984669.
Shahbazi, K., Rezaee, E., Abasi, A. (2014). Financial and monitory policies, empirical evidences in Iran. Financial knowledge of analyzing of securities', 6(20), 63-77.
(in Persian)
Sinclair, R., Keller, K.L. (2017). Brand value, accounting standards, and mergers and acquisitions: The Moribund Effect. Journal of Brand Management, 24(2), 178–192.
Srivastava, R.K., Tasadduq, A. Sh., Fahey, L. (1998). Market-based assets and shareholder value: a framework for analysis. Journal of Marketing, 62(1), 2-18.
Subramanian R. K., Bumani M.J. (2009). Brand Accounting: Issues and Challenges, College science in India, ISSN: 1939-2648, 3(1).
Tobin, J. (1969). A general equilibrium approach to monetary theory. Journal of money, credit and banking, 1(1), 15-29.
Wang, D.H., Chen, P., Yu, T.H., Hsiao, Ch. (2015). The effects of corporate social responsibility on brand equity and firm performance, Journal of Business Research, 68(11), 2232-2236.
Yang, T.Y., Yang, Y.T., Chen, J.R., Lu, C.C. (2018). Correlation between Owner Brand and Firm Value- Case Study on a Private Brand in Taiwan, Asia Pacific Management Review, Available Online.