نویسنده = شهناز مشایخ
تعداد مقالات: 7
2. تأثیر سطح وجه نقد نگهداری‎شده بر رابطۀ بین بازدهی و سرمایۀ در گردش

دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 39-54

شهناز مشایخ؛ سونا نوروزی؛ فاطمه قشقایی


5. بررسی دقت پیش‌بینی سود توسط مدیران و عوامل موثر بر آن

دوره 15، شماره 1، بهار 1387

شهناز مشایخ؛ سیده سمانه شاهرخی