نویسنده = رحمانی، علی
تعداد مقالات: 3
1. چالش‌ها و فرصت‌های تغییر گزارش حسابرس در ایران

دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 348-370

10.22059/acctgrev.2019.275848.1008120

ندا جعفری نسب کرمانی؛ مهناز ملانظری؛ علی رحمانی


3. رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389

علی رحمانی؛ سید علی حسینی؛ نرگس رضا پور