طراحی مدل بلوغ مدیریت مالی و حسابداری واحدهای گزارشگر بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، علوم اجتماعی و اقتصاد،دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران.

3 دکتری، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

4 دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

5 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

6 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل بلوغ مدیریت مالی و حسابداری برای واحدهای گزارشگر بخش عمومی ایران است تا با ارائه یک الگوی مطلوب و البته سطح‌بندی شده، هم ارزیابی این واحدها امکان‌پذیر شود و هم برای ارتقا به سطوح بالاتر، انگیزه کافی ایجاد شود و حمایت رؤسای دستگاه‌های اجرایی را برای پشتیبانی از این اقدام‌های بهبود جلب کند. در کشورهای پیشرفته این مدل‌ها به تناسب وضعیت خاص آن کشور ارائه شده است.
روش: پس از بررسی مؤلفه‌های مدل بلوغ مدیریت مالی و حسابداری، مدل بلوغ بومی اولیه‌ای با الگو گرفتن از مدل‌های رایج و بر مبنای تجارب و شناخت نویسندگان از وضعیت بخش عمومی ایران طراحی شد. در مرحله بعد، از متخصصان بخش عمومی ایران که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته‌ای به عمل آمد. مصاحبه‌ها به شکل گروه کانونی برگزار شد. یافته‌های حاصل از مصاحبه با استفاده از تحلیل مضمون واکاوی شد.
یافته‌ها: با استفاده از نظر خبرگان، مؤلفه‌های استخراج شده اولیه تعدیل و اصلاح شد. ابعاد مدل بلوغ شامل فناوری اطلاعات، گزارشگری مالی، بودجه و برنامه‌ریزی مالی، قوانین و مقررات، راهبری و نظارت مالی، رهبری، کارایی و اثربخشی و سرمایه انسانی استخراج شد.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش، چارچوبی شفاف و جامع در جهت ارزیابی واحدهای گزارشگر بخش عمومی فراهم می‌کند و در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی واحدهای بخش عمومی کشور نقش مؤثری خواهد داشت. مؤلفه‌های استخراج شده را می‌توان مبنای جایزه تعالی به واحدهای مدیریت مالی و حسابداری گزارشگر بخش عمومی قرار داد تا مسابقه‌ای برای ارتقا و بهبود کیفیت نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of the Financial Management and Accounting Maturity Model for Public Sector Entities

نویسندگان [English]

 • Ali Rahmani 1
 • Mahnaz Mollanazari 2
 • Ali Faal Ghayoumi 3
 • Mahnaz Mahmoudkhani 4
 • Parisa Saadat Behbahaninia 5
 • Mona Parsaei 5
 • Mohammad Hossein Ghadirian Arani 3
 • Ameneh Khadivar 6
1 Prof., Department of Accounting, Faculty of Social Sciences & Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Social Sciences & Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Ph.D., Department of Accounting, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
4 Ph.D., Department of Accounting, Faculty of Social Sciences & Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
5 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Social Sciences & Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
6 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Social Sciences & Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The accounting and financial units play a crucial role in promoting financial reporting systems of the public sector. Reliable and accurate financial accounting and reporting increase accountability, budget control, transparency of financing, and improve the effective management of assets and liabilities. The efficiency and effectiveness of financial management is essential for making any change in the quality of public sector performance. An effective financial unit in the public sector is needed to achieve the goals of an Iranian resilient economy and financial discipline. The main purpose of this study is to provide a financial management and accounting maturity model for public sector reporting units in Iran. A maturity model with a good leveling will enable managers to evaluate public sector units. It also provides sufficient motivation for managers to attain higher levels of the maturity model and to attract the support of CEOs for improving actions. Maturity models are customized to the conditions of each country in the developed countries.
Methods: Maturity-related studies were reviewed to identify the components of financial management and accounting maturity. Then, the initial maturity model was designed based on the authors' experiences and the situation in the Iranian public sector. In the next stage, semi-structured interviews were conducted with Iranian public sector specialists selected through purposive sampling. The focus group technique was used to collect data through group interaction. Findings from the group interviews were analyzed using semantic analysis.
Results: The primary extracted components were modified using the opinions of experts. Dimensions of the maturity model include 1) information technology, 2) financial reporting, 3) budgeting and financial planning, 4) rules and regulations, 5) financial supervision and governance, 6) leadership, 7) efficiency and effectiveness, and 8) human capital. Based on the several discussions held in the focus group meetings, checklists can be used to measure the dimensions of the maturity model. It is also necessary to use experts to assess the maturity of reporting units.
Conclusion: Our results provide a clear framework for evaluating reporting units in the public sector. Managers can use the proposed maturity model in their policies for public sector units. Public sector organizations can use it to assess the status of their accounting and financial management units in Iran. They can also evaluate the strengths and weaknesses of the public sector accounting and financial management unit and use the model as a roadmap to develop the position of financial management. The results of this paper improve the quality of financial reporting of public sector organizations. In addition, the extracted components of the maturity model may lead to the presentation of the Excellence Award to the financial management and accounting units in the public sector of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accounting maturity model
 • Financial management
 • Governance
 • Public sector financial reporting
ابوالقاسمی، محمود؛ عبدلی، محمدرضا؛ ولیان، حسن (1399). بسط جامع تفسیرگرایانه و ساختارمندانه علل زمینه‌ای ایجادکننده بلوغ حرفه‌ای حسابرسان. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 27 (3)، 334-359.
اکرمی، سید رحمت‌اله؛ قدیریان آرانی، محمدحسین و فعال قیومی، علی (1397). سودمندی‌های صورت‌های مالی تلفیقی دولت. حسابرس، 98، 44- 54.
باباجانی، جعفر؛ عدل‏زاده، مرتضی (1399). تحلیل ساختاری پیشران‌های مؤثر برآینده گزارشگری شرکتی در ایران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 27(4)، 523-545.
جایزه ملی مدیریت مالی ایران (1398)، بازیابی شده از سایت http://financialaward.ir/، خرداد 1399.
جلالی، رستم (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1(4)، 310 - 320.
حسینی، مریم (1394). معرفی روش گروه کانونی و کاربرد آن در تحقیقات. انتشارات و اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش و سنجش افکار.
رحمانی، علی (1392). مدل قابلیت حسابرسی داخلی. ماهنامه حسابدار. 262، 24-33.
رحمانی، علی؛ محمودخانی، مهناز (1397). کارکردهای مدیریت مالی در بخش دولت، هفتمین همایش ملی حسابداران و بخش عمومی. دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
سازمان اداری و استخدامی کشور (1397). بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، موضوع: ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن.
شیرخانی، محمدعلی؛ براری، اباذر و پوزش شیرازی، حسین (1389). تئوری «نفرین منابع» یا نحوه مدیریت درامدهای نفتی ـ  مطالعه موردی مقایسه ایران و نروژ. فصلنامه سیاست، 2، 115-134.
صیادی، محمد؛ محمدی؛ تیمور و شاکری، عباس (1395). چارچوب سیاست مالی برای مدیریت درآمدهای نفتی در ایران، رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا. فصلنامه پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی، 2(2)، 23-76.
قشقایی، فاطمه (1397). مدل بلوغ واحد حسابداری، رساله دکتری، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
 کردستانی، غلامرضا؛ معنوی مقدم، هادی (1396). بررسی مدیریت مالی نوین بخش عمومی: گذشته، حال و آینده. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 17، 23 – 30.
مرادی، محمد؛ صفی خانی، رضا (1395). تحلیل پژوهش‌های حسابداری بخش عمومی در ایران و جهت‌گیری تحقیقات آتی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 23(4)، 547-574.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (1398). چک‌لیست نشان مالی پاسخ‏گویی مالی بخش عمومی ایران، بازیابی شده در سال 1398. سایت وزارت امور اقتصادی و داریی.
 
References
Abolghasemi, M., Abdoli, M., Valiyan, H. (2020). Expanding of Total Interpretative and Structural of Causal Causes Professional Maturity of Auditors. Accounting and Auditing Review, 27(3), 334-359. (in Persian)
Administrative and Recruitment Affairs Organization of Iran (ARAO). (2019). Evaluate the performance of executive bodies at the national and provincial levels and its implementation process. (in Persian)
Akrami, S.R., Ghadirian Arani, M.H. & Faal Qayyumi, A. (2019). Benefits of Government Consolidated Financial Statements. Hesabras, 98, 54-44. (in Persian)
Babajani, J., Adlzadeh, M. (2021). Structural Analysis of the Drivers Affecting the Future of Corporate Reporting in Iran. Accounting and Auditing Review, 27(4), 523-545.
(in Persian)
Blidisel, R., Popa, A., Tudor, A.T. & Farcane, N. (2010). Financial management and control in public sector. Annals of Eftimie Murgu University Resita, Fascicle II, Economic Studies, 11-18.
Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism, West European Politics, 33(5), 946-967.
Braun, V. & Clark, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Dabán, T., & Hélis, J. L. (2010). A Public Financial Management Framework for Resource-Producing Countries. IMF Working Paper.
De Bruin, T., Freeze, R., Kaulkarni, U., & Rosemann, M. (2005). Understanding the main phases of developing a maturity assessment model. ACIS 2005 Proceedings. 109.
https://aisel.aisnet.org/acis2005/109
Delotte (2014). Upping your game: Realigning the four faces of finance.
Fatibene, A. (2018). A Model for Advancing Financial Reporting Processes. https://www.workiva.com/blog/model-advancing-financial-reporting-processes
Flynn, N. (2007). Public sector management (5 ed.). Califonia, USA, Sage.
Ghashqaei, F. (2018). Maturity model of accounting unit, doctoral dissertation, Alzahra University, Tehran, Iran. (in Persian)
Government Enterprise Architecture (2018). Government Business Capability Model.
Grimmelikhuijsen, S.G., Weske, U., Bouwman, R. & Tummers, L. (2017). Public Sector Transparency”. In: O. James, S. Jilke and G. Van Ryzin (eds.) Experiments in Public Management Research. Challenges and Contributions (pp. 291-312). Cambridge University Press.
Heald, D., & Hodges, R. (2015). Will “austerity” be a critical juncture in European public sector financial reporting? Accounting, Auditing & Accountability Journal, 28(6), 993-1015.
Hosseini, M. (2016). Center for Research and Assessment of Thoughts. Introducing the focus group method and its application in research. (in Persian)
IFAC. (2012). Puplic sector financial management transparency and accoutability: The use of international public sector accounting standards.
Kordestani, G., Manavi Moghadam, A. (2017). New Public Financial Management: Past, Present and Future. Accounting and Auditing Studies, 6(23), 17-30. (in Persian)
Lapsley, I., &Miller, P. (2019). Transforming the public sector: 1998–2018. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 32(8), 2211–2252.
McCarthy, S. (2018). Financial Management Maturity Model: A Good Practice Guide.
Ministry of Economic Affairs and Finance (2019). Checklist for financial accountability for the public sector of Iran. (in Persian)
Moradi, M., Safikhani, R. (2017). Analysis of Public Sector Accounting Researches in Iran and Future Researches Directions. Accounting and Auditing Review, 23(4), 547-574.
 
(in Persian)
National Audit Office (NAO) (2012). Financial Management Maturity Model, https://www.nao.org.uk/report/financial-management-maturity-model-4/
National Award for Financial Management of Iran (2020). Retrieved from http://financialaward.ir/, June 2020. (in Persian)
Nyamita, M. O., Dorasamy, N., & Garbharran, H. L. (2018). A review of public sector financial management reforms: an international perspective.
Office of the Auditor-General. (2012).Reviewing financial management in central government. Office of the Auditor-General PO Box 3928, Wellington 6140. https://oag.parliament.nz/2012/financial-management/docs/financial-management.pdf
OpenView Venture Partners. http://offers.openviewpartners.com/cfo-finance-capability-maturity-assessment. Retrieved in 2020
Pöppelbuß, J., & Röglinger, M. (2011, June). What makes a useful maturity model? a framework of general design principles for maturity models and its demonstration in business process management. In Ecis (p. 28)
Public expenditure and financial accountability (PEFA) Secretariat. (2016). Framework for assessing public financial management.
Rahmani, A., Mahmoudkhani, M. (2019). Functions of Financial Management In The Government Sector. The 7th National Conference of Accountants and the public sector. Alzahra University, Tehran, Iran. (in Persian)
Rahmani, A. (2014). The Internal Audit Capability Model. Journal of Accountants, 262, 24 -33. (in Persian)
Rostam, J. (2013). Qualitative Research Sampling. Journal of Qualittative Research in Health Sciences, 1(4), 310-320. (in Persian)
Schmidthuber, L., Hilgers, D., & Hofmann, S. (2022). International Public Sector Accounting Standards (IPSASs): A systematic literature review and future research agenda. Financial Accountability & Management38(1), 119-142.
Shirkhani, M., Barari, A., Poozesh Shirazi, H. (2010). Resource Theory or the management of oil revenues the case study:Account reserves foreign of comparison a Norway and Iran. Political Quarterly, 40(2). (in Persian)
Shirkhani, M., Berari, A., Pozesh Shirazi, H. (2016). Fiscal Policy Framework for Oil Revenue Management in Iran: Stochastic Dynamic General Equilibrium Approach. Quarterly Journal of Energy Policy and Planning Research, 2 (1), 33-76. (in Persian)
The Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) (2014). Maturity Model for the development of Professional Accountancy Organisations.
The Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA)(2014). The Eight Key Elements of Pfm Success.
Thomas, I., Nadiyasu, JB. (2017). Public Sector Financial Management Reform (PSFMR) and International Accounting Standards (IPSASs). Journal of Finance and Accounting, 8(12), 125-132.
Tilley, C. (2014). CIMA CEO column, Financial Management, 65-65.
U.S. department of treasury. (2017A). Financial Management Maturity Model Frequently Asked Questions. The Bureau of the Fiscal Service (Fiscal Service). U.S. department of treasury.fiscal.treasury.gov/FIT
U.S. department of treasury. (2017B). Federal Financial Management Maturity Model: Fiscal “Fitness” Self-assessment. The Bureau of the Fiscal Service (Fiscal Service). U.S. department of treasury.fiscal.treasury.gov.
Visser, C.B. & Erasmus, P.W. (2013). The management of public finance (K. McGillivray Ed. 10 ed.). Cape Town, South Africa: Oxford University Press Southern Africa.
World Bank Group. Public-Sector-Accounting-and-Auditing. (2022). https://cfrr.worldbank.org/focus-areas#Public-Sector-Accounting-and-Auditing