کلیدواژه‌ها = ضریب واکنش سود
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-18

علی ابراهیمی کردلر؛ زهره محمدی شاد


2. بررسی برخی معیارهای کیفیت سود حسابداری در چرخه‌های تجاری

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 93-112

غلامرضا کرمی؛ وحید افتخاری