کلیدواژه‌ها = متغیرهای حسابداری
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی کارایی متغیرهای حسابداری در سنجش بازده غیرعادی در رویدادپژوهی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 79-100

محمد حسین قائمی؛ قاسم عسگرزاده بلترک؛ جواد معصومی