بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

یکی از اهداف گزارشگری مالی. فراهم نمودن اطلاعات لازم برای تفسیر وضعیت و ارزیابی توان سودآوری واحدهای اقتصادی است. از سوی دیگر. سرمایه گذاران نیز به دنبال حداکثر کردن ثروت خود هستند. صورت های مالی و یادداشت های همراه آن از مهم ترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران برای تفسیر وضعیت یک واحد اقتصادی است. سود خالص از مهم ترین اقلام اطلاعاتی حسابداری برای تفسیر وضعیت واحد اقتصادی به شمار می رود. در سال های اخیر. و با توجه به سئوال های مطرح شده در مورد چگونگی محاسبه و به کارگیری سود خالص در ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی. تلاش محققین بر ارزیابی توان تفسیر کنندگی سایر اطلاعات حسابداری نیز تمرکز یافته است.
هدف این تحقیق بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام است. تاثیر اطلاعات حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام. با ویژگی کیفی مربوط بودن این اطلاعات ارتباط منطقی دارد. مربوط بودن اطلاعات حسابداری. شامل توان تفسیر وضعیت فعلی و پیش بینی وضعیت آتی واحد اقتصادی است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که اطلاعات مربوط به درجه اهرم مالی. اقلام تعهدی. نرخ بازده سرمایه گذاری.رشد دارایی ثابت. تغییر در وجوه نقد عملیاتی. ارزش بازار شرکت. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. هزینه استقراض و توزیع سود نقدی بر بازده غیر عادی آتی سهام تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • accounting variables
  • Inter-organizational Users
  • Normal Stock Return
  • Off-Type Stock Return
  • Outer-organizational Users