نویسنده = �������������� ������
توسعه حسابداری در دانشگاه‎های ایران

دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 398-434

10.22059/acctgrev.2021.318223.1008509

مهدی پیری سقرلو؛ دکتر آرش تحریری؛ رضوان حجازی


مروری بر پژوهش‌های حسابرسی در ایران

دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 159-179

10.22059/acctgrev.2018.248795.1007782

سمیرا ناطقی؛ کاوه مهرانی؛ دکتر آرش تحریری