نویسنده = کامیابی، یحیی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر تعدیل کننده توانایی مدیریت بر رابطه‌ی بین احساسات سرمایه‌گذاران و محافظه-کاری حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

10.22059/acctgrev.2021.307335.1008411

یحیی کامیابی؛ امیر جوادی نیا