نویسنده = ������������ �������� ������ ��������
ارزیابی تأثیر رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در گزارش‌های توضیحی حسابداری

دوره 19، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 47-72

10.22059/acctgrev.2012.29199

فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ علی اکبر نونهال نهر


رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی

دوره 17، شماره 3، آذر 1389

علی اکبر نونهال نهر؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ یعقوب‎پورکریم پورکریم