نویسنده = رسائیان، امیر
تعداد مقالات: 4
1. نقدشوندگی سهام و اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن اهمیت حاکمیت شرکتی و محدودیت‌های مالی

دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 461-478

10.22059/acctgrev.2016.56247

امیر خادم علیزاده؛ سارا حنجری؛ محمدعلی امینی؛ امیر رسائیان


2. پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام

دوره 17، شماره 2، پاییز 1389

ناصر ایزدی‌نیا؛ امیر رسائیان


3. رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387

امیر رسائیان؛ ‌وحید حسینی