نویسنده = غیور، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر شاخص‌های کیفیت سود بر قدرت مدل‌های پیش‌بینی درماندگی مالی

دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 103-126

ساسان مهرانی؛ یحیی کامیابی؛ فرزاد غیور