نویسنده = سرلک، نرگس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت ترجمۀ دانش حسابداری در ایران

دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 193-212

نرگس سرلک؛ مهدی محمدی؛ فاطمه گرامی راد


2. رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 77-92

نرگس سرلک؛ مینا اکبری