نویسنده = باباجانی، جعفر
تعداد مقالات: 3
1. اطلاعات بازار دربارۀ عوامل بنیادی و مدیریت سود

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 19-34

جعفر باباجانی؛ آرش تحریری