کلیدواژه‌ها = عدم تقارن اطلاعات
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر استراتژی نگهداری اخبار بد بر رضایتمندی سهامداران

دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 519-536

10.22059/acctgrev.2019.260229.1007918

سید رضا سید نژاد فهیم؛ مهدی مشکی؛ ابراهیم چیرانی؛ غلامرضا محفوظی


2. اثرکیفیت افشا برانواع مدیریت سود

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 21-38

10.22059/acctgrev.2014.36585

احمد خدامی پور؛ علیرضا خورشیدی؛ علی شیرزاد


4. پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام

دوره 17، شماره 2، پاییز 1389

ناصر ایزدی‌نیا؛ امیر رسائیان