کلیدواژه‌ها = نظریه نمایندگی
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی: رویکرد یکپارچه

دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 433-455

محمدرضا نیکبخت؛ مصطفی احمدخان بیگی