کلیدواژه‌ها = سودآوری
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر سطح وجه نقد نگهداری‎شده بر رابطۀ بین بازدهی و سرمایۀ در گردش

دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 39-54

شهناز مشایخ؛ سونا نوروزی؛ فاطمه قشقایی


2. پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود و پیش‌بینی سودآوری

دوره 18، شماره 63، بهار 1390، صفحه 81-94

جواد رضازاده؛ حبیب‌اله گروسی