کلیدواژه‌ها = گزارش حسابرسی
تعداد مقالات: 5
2. آزمون تأثیر رویکردهای قضاوتی زبان در کاهش فاصلۀ انتظارات حسابرسی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 123-144

ساسان مهرانی؛ علی اکبر نونهال نهر


4. نقش حسابرسان مستقل درکاهش اقلام تعهدی اختیاری

دوره 16، شماره 1، بهار 1388

علی ابراهیمی کردلر؛ سیدعزیز سیدی


5. محتوای اطلاعاتی کسری ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1384

یحیی حساس یگانه؛ محسن قاسمی