کلیدواژه‌ها = حسابرسی داخلی
تعداد مقالات: 4
1. عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی از دیدگاه اعضای کمیته حسابرسی

دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 311-326

ابوذر اخروی جوقان؛ نظام الدین رحیمیان؛ مریم قره داغی


2. شناسایی عناصر کلیدی حسابرسی داخلی

دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 135-158

بیتا مشایخی؛ عالمه یزدانیان


3. بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388

عبدالمهدی انصاری؛ حسین شفیعی


4. عوامل عدم توسعه و روشهای ارتقاء حسابرسی داخلی در ایران

دوره 6، شماره 1، زمستان 1376

دکتر علی نیکخواه آزاد؛ حمیدرضا قناد