کلیدواژه‌ها = حسابرسی داخلی
مروری بر مطالعات حسابرسی داخلی با رویکرد مدل‎سازی موضوعی

دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 296-358

10.22059/acctgrev.2021.319845.1008527

بیتا مشایخی؛ امیرسالار ونکی؛ مصباح سیوندیان


عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی از دیدگاه اعضای کمیته حسابرسی

دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 311-326

10.22059/acctgrev.2018.246549.1007759

ابوذر اخروی جوقان؛ نظام الدین رحیمیان؛ مریم قره داغی


شناسایی عناصر کلیدی حسابرسی داخلی

دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 135-158

10.22059/acctgrev.2018.249557.1007794

بیتا مشایخی؛ عالمه یزدانیان


بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی

دوره 16، شماره 4، اسفند 1388

عبدالمهدی انصاری؛ حسین شفیعی


عوامل عدم توسعه و روشهای ارتقاء حسابرسی داخلی در ایران

دوره 6، شماره 1، اسفند 1376

دکتر علی نیکخواه آزاد؛ حمیدرضا قناد