بررسی تاثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی

نویسندگان

1 دانشگاه رفسنجان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

چکیده

در هر سازمان، مدیریت مسئولیت سیستم کنترل داخلی را به عهده دارد. چرا که: پاسخگویی که خواستگاه آن احترام به حقوق انسان‌هاست در زمینه‌ها و سطوح مختلف مطرح است]4[ و یکی از مهم‌ترین کنترل‌های داخلی که امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و شرکت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد حسابرسی داخلی است که می‌تواند تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بر برآوردن نیازهای استفاده کنندگان از نتایج حاصل از عملیاتش بگذارد. یکی از مهم ترین استفاده کنندگان از نتایج کار حسابرسان داخلی حسابرسان مستقل می‌باشند که در صورت کسب شناخت کافی و تصمیم به اتکا بر نتایج حاصل از کار آنان، جنبه‌های مختلفی از عملیات حسابرسی مستقل تحت تاثیر قرار می‌گیرد، یکی از این جنبه‌ها برنامه حسابرسی است که خود شامل قسمت‌های مختلفی می‌گردد. در این تحقیق سعی بر این است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نوع تغییرات ایجاد شده و جهت این تغییرات تعیین گردد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که حسابرسان مستقل بر نتایج حاصل از کار حسابرسان داخلی اتکا می‌کنند و این اتکا منجر به کاهش بودجه‌های زمانی و ریالی در برنامه حسابرسی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination on the Effect of Certain Internal Audit Variables on the Planning of External Audit

نویسندگان [English]

  • Abdol Mahdi Ansari 1
  • Hossein Shafiei 2
چکیده [English]

In each organization, manager is the responsible of internal control system. One of the most important internal controls that use it forerunner countries and big companies is internal audit. Internal audit can have special effects to supply the user's needs of its operation results. One of the most important users of internal audit operation results are external auditors. If external auditors know audit department and its usefulness' and decide to rely on their operation results, different aspects of external audit function will be affected, one of them is audit plan that includes different parts. This research by using analytical-descriptive approach aims to appoint kind of changes and their causes. This research results show that external auditors rely on internal auditors and their reliance causes lowering time and cost budgets in audit plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit committee
  • Internal audit
  • internal audit operation
  • internal controls quality
  • statement of auditing standards (SAS)