کلیدواژه‌ها = هزینه سرمایه
تعداد مقالات: 3
1. رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387

امیر رسائیان؛ ‌وحید حسینی


2. بررسی ساختار سرمایه و منابع مالی بانک کاورزی و ارایه راه کارهایی مناسب جهت بهینه کردن آن

دوره 12، شماره 1، بهار 1384

موسی احمد زاده؛ روح الله نوری؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محسن اکبری