نویسنده = ������������������ ��������
تحلیل ساختاری پیشران‌های موثر بر آینده گزارشگری شرکتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1399

10.22059/acctgrev.2021.306707.1008405

مرتضی عدل زاده؛ جعفر باباجانی


اطلاعات بازار دربارۀ عوامل بنیادی و مدیریت سود

دوره 20، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 19-34

10.22059/acctgrev.2013.35516

جعفر باباجانی؛ آرش تحریری