نویسنده = صادقی، محمد
تعداد مقالات: 10
3. پژوهشهای کاربردی در حسابداری

دوره 7، شماره 1، پاییز 1377

محمد صادقی


4. پژوهشهای کاربردی در حسابداری

دوره 6، شماره 1، زمستان 1376

محمد صادقی