پژوهشهای کاربردی در حسابداری

نویسنده

چکیده

از شماره 8 تابستان 1373 بخش جدیدی در فصلنامه علمی و پژوهشی « بررسی های حسابداری و حسابرسی » به درج چکیده پایان نامه های تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران در دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا ) در حوزه حسابداری اختصاص یافت. این بخش در راستای ارتباط بین حرفه و دانش حسابداری و پیوند بین زمینه های تئوریک و نظری با کاربردهای عملی « به منظور تبادل اطلاعات و به حداقل رساندن دوباره کاریها در تحقیقات و آشنایی بیشتر دانشجویان و دانش پژوهان با زمینه های تحقیقات کاربردی » تهیه شده است. امید است مورد استقبال و توجه دانشجویان و دانش پژوهان قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

As a useful editorial practice, The Iranian Accounting and

Accounting" with the following content:
1- Accounting for Life Insurance Policies
by: Farzaneh Nasirzadeh
2- The Use of Statistical Sampling Methods in Auditing
by: Ali Jafari
3- The Design of Cost Accounting System for Fishing Industry in Iran


Auditing Review publishes abstracts of theses and doctoral dissertations which were successfully defended at the School of Public and Business Administration in the the past. Mr Mohammad Sadeghi
has furnished abstracts of the following researches under a special section, "Applied Research in
by: G.T. Nataj Ma1ekshah
4- The Role of Theoretical Principles in the Design of
Accounting Information System: A Case Study by: Sivosh Homayoon

کلیدواژه‌ها [English]

  • -