نویسنده = خواجوی، شکر اله
تعداد مقالات: 2
1. افزایش یادگیری حسابداری به‌وسیله نقشه‏ مفهومی

دوره 26، شماره 3، 1398، صفحه 394-412

شکراله خواجوی؛ کاظم نحاس


2. تأثیر تجربه و پیچیدگی موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس

دوره 16، شماره 2، پاییز 1388

محمد سیرانی؛ شکر اله خواجوی؛ میثم نوشادی