تأثیر تجربه و پیچیدگی موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس

نویسندگان

چکیده

رفتارگرایان از دیرباز اثر تجربه را بر تصممیم بویژه در رشته‌های بسیار تخصصی نظیر حسابرسی، مورد توجه قرار داده‌اند. این مقاله، اثر تجربه را در سطوح مختلف پیچیدگی کار بررسی می‌کند و بر اساس مدل تصمیم‌گیری سیمون نشان می‌دهد هر چه وظایف و کار حسابرسی پیچیده‌تر شود، اهمیت و اثر تجربه بیشتر نمایان می‌شود. این مقاله با توجه به این مدل، به بررسی وظایف ساختار یافته، نیمه‌ساختار یافته و ساختار نیافته می‌پردازد و افراد تحت مطالعه را به دو گروه "باتجربه" (حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی) و "کم‌تجربه" (سطوح سازمانی پایین‌تر و حسابرسان کم‌تجربه شاغل در سازمان حسابرسی) تقسیم می‌کند. برای تعیین پیچیدگی و تعیین وظایف ساختار یافته، نیمه‌ساختار یافته و ساختار نیافته و تجربه مورد نیاز جهت قضاوت برای ارزیابی این وظایف، یک مطالعه جداگانه که با شرکت 46 شریک و مدیر حسابرسی انجام شده است، مبنا قرار گرفته است. نتایج، نشان‌گر این واقعیت است که تفاوت معناداری بین تصمیم‌گیری گروه‌های مورد آزمایش وجود دارد و حسابرسان کم‌تجربه خصوصاً در مورد وظایف ساختار نیافته جانشین‌های مطمئنی برای حسابرسان محسوب نمی‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of the Effects of Experience and Task Complexity on Audit Judgments

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sayrani
  • Shokrolah Khajavi
  • Meisam Noshadi
چکیده [English]

Behavioral researchers have long been concerned with the effects of experience on decision making, especially in such highly technical field such as auditing. This paper investigates effects of experience on task complexity by relying on simon,s model of the decision process, As this paper provides evidence that the experience effect is significant when task complexity is explicitly considered. It reports the results of a series of experiments examining structured, semi-structured, and unstructured task in that subjects are pooled into two groups: "experienced" (Certificated Public Accountant in audit organization) and "inexperienced" (lower staff level and less experienced auditors in the audit organization). Responses to a separate study of 46 partners and managers were used to independently establish the appropriate staff level for structured, semi-structured, and unstructured tasks and complexity. These results suggest that significant decision differences exists between the experimental groups on each task and less experienced junior auditors are questionable surrogates for CPAs in unstructured tasks especially.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor Experience
  • Judgment in Auditing
  • Models of the Decision
  • Task Complexity