نویسنده = فروغی، داریوش
تعداد مقالات: 2
2. آزمایش تجربی در مورد نظریه سود تضمین شده برای سرمایه

دوره 5، شماره 0، پاییز 1375

دکتر علی ثقفی؛ داریوش فروغی