نویسنده = بیک بشرویه، سلمان
تعداد مقالات: 1
1. راهبری شرکتی و ارزشیابی شرکت: مدلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 18، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 129-150

غلامرضا کرمی؛ سلمان بیک بشرویه