کلیدواژه‌ها = بازده غیرعادی انباشته
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-18

علی ابراهیمی کردلر؛ زهره محمدی شاد