کلیدواژه‌ها = محتوای اطلاعاتی نسبی
تعداد مقالات: 3
1. رابطه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای سنّتی با ارزش افزوده بازار شرکت‎ها

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-18

عبدالرضا اسعدی؛ احمد زنده‎دل؛ آزاده کیانی نژاد


3. محتوای اطلاعاتی جریان‌های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1385

محمد عرب مازار یزدی؛ بیتا مشایخی؛ افسانه رفیعی