کلیدواژه‌ها = نیازسنجی آموزشی
تعداد مقالات: 2
2. محتوای اطلاعاتی داده های ارزش افزوده : مطالعه موردی ایران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385

علی ابراهیمی کردلر؛ بیتا مشایخی؛ فرزاد زیویار