کلیدواژه‌ها = تولید غیرعادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر مدیریت سود تعهدی بر رابطۀ بین مدیریت واقعی سود و هزینۀ سرمایه

دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 19-38

یحیی کامیابی؛ معصومه شهسواری؛ رسول سلمانی