بررسی رابطه بین جریان‌های نقدی آزاد و مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه مازندران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، ایران

چکیده

چکیده: مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی به‌دلیل اثر مستقیم بر جریان‌های نقدی و ارزش بلندمدت شرکت، یکی از موضوع‌های بحث‌برانگیز در حوزه حسابداری به‌شمار می‌رود. جریان‌های نقدی آزاد این فرصت را برای مدیران فراهم می‌آورد تا در شرکت‌های با فرصت‌های رشد پایین، در پروژه‌های کم‌بازده سرمایه‌گذاری کرده، برای پنهان نگه‌داشتن اثر منفی چنین سرمایه‌گذاری‌هایی اقدام به دستکاری سود کنند. این پژوهش درصدد است تا به ارتباط جریان‌های نقدی آزاد و مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت‌های واقعی بپردازد. برای این منظور تعداد 103 شرکت طی دوره زمانی 1383 تا 1387، از طریق تحلیل داده‌های ترکیبی به دو روش ادغامی و اثر ثابت بررسی شده‌اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین جریان‌های نقدی آزاد شرکت‌های با رشد پایین و معیارهای مدیریت سود مبتنی‌بر فعاﻟﻴﺖ‌های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه‌های اختیاری غیرعادی) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. این یافته‌ها می‌تواند تأئید مجددی بر وجود مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های ایرانی بوده، برای سرمایه‌گذاران و استفاده‌کنندگان و نیز حسابرسان شاخص‌های جدیدی از مدیریت سود ارائه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Relationship between Free Cash Flow and Real Earnings Management in Iranian listed Companies

نویسندگان [English]

  • hossien fakhari 1
  • mojtaba adili 2
1 Assistant Prof in Accounting, Mazandaran University, Iran
2 M.Sc, Accounting, Iran
چکیده [English]

Abstract: Free cash flow allied to low-growth opportunities identified as a major agency problem where managers make expenditures that reduce shareholder wealth. To hide the effects of the non-wealth-maximizing investments, managers can use earnings manipulation to increase reported earnings. We argue that low-growth companies with high free cash flow will use real earnings management (REM) to offset the low or negative earnings that inevitably accompany investments with negative net present values (NPVs). Using 515 company year observations over the period 1383–1387, with applying panel data analysis which consider fixed effect of firms, our results suggest that there is a positive relation between free cash flow and proxies for real earnings management. These findings are use full for auditor and policy maker in financial market

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free Cash Flow
  • Real Earnings management
  • Abnormal Cash Flow
  • Abnormal Production
  • Abnormal Discretionary Expenditure
عدیلی، م. (1388). بررسی رابطه بین مدیریت سود مبتنی‌بر فعالیت‌های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام. دانشکده علوم اقتصادی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری.
مهرانی، س.، باقری، ب. (1388). بررسی اثر جریان‌های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری. 2: 71-50.
مهام، ک.، فرج‌زاده، ع.ا.، حسینی، ج. (1387). جریان نقدی آزاد. دانش و پژوهش حسابداری، 4(13).
ولی‌زاده لاریجانی، ا. (1387). نتایج مدیریت واقعی سود. دانشگاه الزهرا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری.
یاسری، م. (1386). بررسی مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی. دانشگاه مازندران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
Bens, D. A., Nagar, V. & M. H. F. (2002). Wong. real investment implications of employee stock option exercises. Journal of Accounting Research, 40(2), 359-393.
Bukit, R. & Iskandar, T. (2009). Surplus free cash flow, earnings management and audit committee. Journal of Economics and Management, 3(1), 204–223.
Chung,R., Firth, M., Kim, J. (2005). Earnings management, surplus free cash flow, and external monitoring. Journal of Business Research, 58, 766– 776.
Cohen, D. & P. (2008). Zarowin. Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. Working paper, New York University.
Dechow, P.M. Dechow, S.P. Kothari and R.L. Watts. (1998). The relation between earnings and cash flows. Journal of Accounting and Economics, 25, 133–168.
Ferreira, M. A., & A. Vilela. (2004). Why do firms hold cash? Evidence from EMU Countries. European Financial Management, 10(2), 295–319.
Graham, J., Harvey, C. & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40(3), 3-73.
Jensen, M. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American economic review, 76(2), 323- 329.
Jones, S. & Sharma, R. (2001). The Impact of free cash flow, financial leverage and accounting regulation on earnings management in australia old and new economics. Journal of Managerial Finance, 27(12), 18-39.
Kallapur, S. & Trombley, M.A. (1999). The association between Investment opportunity sets and realized growth. Journal of Business, Financial and Accounting, 96(3), 153-160.
Kim, J. & Sohn, B. C. (2008). Real versus accrual-based earnings management and implied costs of equity capital. Working Paper. City University of Hong Kong and City University of Hong Kong (CityUHK) - Department of Accountancy.
Kimmel, P.D., Weygandt, J.J., & Kieso, D.E. (2004). Financial accounting: Tools for Business Decision Making. Third Edition, John Wiley and Sons Inc.
Lehn,K. & Poulsen, A. (1989). Free Cash flow and stockholders gains in going private transactions. Journal of Practice and Theory, 22(1), 93-108.
Pareja, I. (2010). Return to basics: Cost of capital depends on free cash flow. The IUP Journal of Applied Finance, 16(1), 27-39.
Pinkowitz, L., Stulz, R., Williamson, R. (2006). Does the contribution of corporate cash holdings and dividends to firm value depend on governance?  Journal of Finance, 61, 2725-2751.
Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42.
Strobl, G. (2009). Earnings manipulation and the cost of capital. University of North Carolina at Chapel Hill.
Thomas, J. & Zhang, H. (2002). Inventory changes and future returns. Review of Accounting Studies. 7, 163-187.
Yu, W. (2008). Accounting-based earnings management and real activities manipulation. Georgia institute of technology.
Zhang, W. (2008). Real activities manipulation to meet analysts’ cash flow forecasts. Working Paper, University of Texas at Dallas.