کلیدواژه‌ها = بازده عادی سهام
تعداد مقالات: 2
1. کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌ها

دوره 15، شماره 3، پاییز 1387

محمد‌ حسین ‌قائمی؛ علی ‌جمال ‌لیوانی؛ سجاد ‌ده ‌بزرگی