کلیدواژه‌ها = حق‎الزحمۀ حسابرسی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق‎الزحمۀ حسابرسی

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57-72

ولی خدادادی؛ رامین قربانی؛ نیکو خوانساری