کلیدواژه‌ها = بهای تمام شده
تعداد مقالات: 3
2. بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1383

دکتر محسن دستگیر؛ محسن امیدعلی


3. نقش حسابداری مدیریت در ژاپن

دوره 5، شماره 0، پاییز 1375

محمدعلی خاتمی