کلیدواژه‌ها = مدیریت سود واقعی
مدیریت سود واقعی، کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری

دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 595-614

10.22059/acctgrev.2020.287779.1008254

گلشن محمدی خانقاه؛ پرویز پیری؛ غلامرضا منصورفر


اثرکیفیت افشا برانواع مدیریت سود

دوره 20، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 21-38

10.22059/acctgrev.2014.36585

احمد خدامی پور؛ علیرضا خورشیدی؛ علی شیرزاد