نویسنده = ������ ���������� ��������
ویژگی‌های کمیته حسابرسی و خوانایی گزارش حسابرسی

دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 80-101

10.22059/acctgrev.2021.303906.1008381

رضیه علی خانی؛ مهدی مران جوری؛ سمانه داوودی


افشای مسئولیت‎های اجتماعی و راهبری شرکتی

دوره 21، شماره 3، آذر 1393، صفحه 329-348

10.22059/acctgrev.2014.52385

مهدی مران جوری؛ رضیه علی خانی


ارزیابی کمیت و ماهیت افشای اطلاعات حسابداری زیست‌محیطی و اجتماعی در ایران

دوره 19، شماره 3، مهر 1391، صفحه 43-60

10.22059/acctgrev.2012.73237

قدرت‌الله طالب‌نیا‎؛ رضیه علی خانی؛ مهدی مران جوری