نویسنده = �������������� ��������
بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22059/acctgrev.2023.346709.1008710

داریوش فیروزی؛ رسول برادران حسن زاده؛ رضوان حجازی؛ مهدی زینالی