نویسنده = ������������ ��������
بررسی شواهد تجربی چسبندگی موجودی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1401

10.22059/acctgrev.2022.245331.1008655

سلمان بیک بشرویه؛ غلامرضا Gholamreza کرمی Karami؛ زهرا طاهری


بررسی شواهد تجربی چسبندگی موجودی‌ها

دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 504-518

10.22059/acctgrev.2022.89476

غلامرضا کرمی؛ سلمان بیک بشرویه؛ زهرا طاهری


بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و ریسک سیستماتیک

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 109-126

10.22059/acctgrev.2014.50786

محمدرضا نیکبخت؛ زهرا طاهری