نویسنده = ���������������� ����������
مقایسه‌ی اظهار نظر حسابرسان مستقل و متغیرهای مالی در پیش‌بینی ورشکستگی

دوره 18، شماره 65، آذر 1390، صفحه 63-78

مسعود بختیاری؛ احمد زنده دل؛ مهدی اسماعیل‌زاده باغ سیاهی