نویسنده = �������������� ����������������
رابطه کیفیت حسابرسی مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 18، شماره 66، بهمن 1390، صفحه 69-80

10.22059/acctgrev.2013.25037

اسفندیار ملکیان کله بستی؛ محمود معین الدین؛ انسیه کلانتری


عوامل مؤثر بر دقت سود پیش‌بینی شده توسط شرکت‌ها شواهدی از: بازار بورس و اوراق بهادار تهران

دوره 17، شماره 3، آذر 1389

اسفندیار ملکیان؛ احمد احمدپور؛ محمد رحمانی نصرآبادی؛ عباسعلی دریایی