نویسنده = سید رضا سید جوادین
تعداد مقالات: 2
1. اندازه‌گیری کیفیت خدمات در دانشگاه‌های ایران: UNQUAL در برابر UNPERF

دوره 14، شماره 2، پاییز 1386

سید رضا سید جوادین؛ مسعود کیماسی؛ حمید رضا یزدانی؛ سید حامد وارث